MUDr. Pavel Tomeš je vyhlášený specialista, který má za sebou více než 20 let praxe v oboru gynekologie a sexuologie. Přízeň pacientů a klientů si získal hlavně díky vstřícnému přístupu, profesionálnímu jednání a skvělým výsledkům všech zákroků, které provádí. Kromě porodnictví, gynekologie a sexuologie se zaměřuje především na zákroky estetické gynekologie. Zároveň se věnuje celoživotnímu vzdělávání lékařů jako školitel.

MUDr. Pavel Tomeš v roce 1998 vystudoval renomovanou Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni v oboru všeobecného lékařství. V následujících letech získal českou i evropskou atestaci z gynekologie a porodnictví, diplom celoživotního vzdělání lékařů ČLK a věnuje se doktorandskému studiu v oboru gynekologie. Je držitelem i atestace v oboru sexuologie.

Stal se členem uznávaných společností – Česká lékařská komora (ČLK), Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS), Sexuologická společnost ČLS JEP a sekce gynekologické sexuologie ČGPS a European Society for Sexual Medicine (ESSM). Je aktivním účastníkem českých i zahraničních kongresů a seminářů v oboru gynekologie i sexuologie.

Od začátku své lékařské kariéry působil na gynekologicko-porodnických odděleních. Nejprve v Nemocnici Sokolov, posléze v Mulačově nemocnici Plzeň, Vojenské nemocnici Plzeň a dodnes působí ve Fakultní nemocnici Plzeň. Souběžně s touto praxí vede privátní sexuologickou ambulanci v Plzni. Na klinice plastické chirurgie Clinic for Luck provádí především zákroky estetické gynekologie a umožňuje všem ženám, které trápí problémy v oblasti intimních partií dosáhnout spokojenosti a žít plnohodnotný život.

MUDr. Pavel Tomeš mluví jazyky: česky, anglicky

Kurzy a semináře

2020 22nd Congress of the European society for sexual medicine
2019 EEC 5TH European congress on endometriosis Prague
2017-2020 Symposium České společnosti pro sexuální medicínu
2017-2020 Congress of Society of endometriosis and uterine disorders (SEUD)
2015-2020 Certificate of Copmpetence The 11-13 weeks scan (FMF)
2015 Ultrazvuková diagnostika patologií dělohy dle dop. EITA
2014 International academy of medical ultrasound
2014 23rd European congress of Obstetrics and Gynecology
2013 10th Congress of the European Society of Gynecology
2013 Investigátor- Studie: Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti elagolixu u subjektů se středně těžkými až závažnými bolestmi souvisejícími s endometriózou, protokol č. M12-671, AbbVie Deutschland GmbH&Co.KG
2012 Stáž- gynekologická endokrinologie, GPK 1- LF UK v Praze
2011 Ultrazvuk v diagnostice VVV a management patologické gravidity
2010 Kolposkopický kurz, postgraduální vzdělávání
2009 Mezinárodní kongres gynekologické laparoskopie a pánevní chirurgie (Management,   přístupy a chirurgické techniky v urogynekologii)
2009 Prenatální ultrazvukový screening v I. a II. trimestru těhotenství, praktický kurz prenatálního USG vyšetření
2007 Kurz pánevní chirurgie
2005 Kurz prenatální echokardiografie
2004 Diagnostika a léčba pacientů trpících sexuálními poruchami